Συνήθεις Ερωτήσεις

  • Γιατί συστήνεται συμβουλευτική στους γονείς όταν το παιδί τους είναι σε πρόγραμμα παιγνιοθεραπείας ;

    Κατά κανόνα, οι γονείς χρειάζεται να βοηθηθούν από έναν άλλο θεραπευτή ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια του παιδιού τους άμεσα και έμμεσα, μέσα από τις αλλαγές στις συνθήκες ζωής της οικογένειας και τη διευθέτηση τυχόν συγκρούσεων των γονέων με το παιδί ή των γονέων μεταξύ τους.
  • Γιατί είναι τόσο σημαντική η θεραπευτική σχέση ;

    Η θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του παιδιού και του παιγνιο-θεραπευτή είναι πολύ σημαντική. Το παιδί πρέπει να νιώθει άνεση, ασφάλεια, αποδοχή και κατανόηση. Ένα περιβάλλον και μία σχέση που αποπνέει εμπιστοσύνη διευκολύνει το παιδί να εκφραστεί και να χρησιμοποιήσει τη θεραπεία αποτελεσματικά.
  • Γιατί είναι απόρρητη η θεραπευτική διαδικασία ;

    Η θεραπευτική διαδικασία είναι απόρρητη για να μπορούν να διατηρηθούν τα συναισθήματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας που νιώθει το παιδί για τον θεραπευτή καθώς και για τη θεραπευτική διαδικασία. Ο παιγνιο-θεραπευτής ίσως να μοιραστεί πληροφορίες με άλλους συναδέλφους και επαγγελματίες προς όφελος του παιδιού, πάντα όμως με την συγκατάθεση του γονιού. Ο παιγνιο-θεραπευτής οφείλει να μοιραστεί πληροφορίες με άλλους επαγγελματίες, μόνο εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας ότι το παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο ή βάζει άλλους ή τον εαυτό του σε κίνδυνο. Συνήθως βέβαια, επιλέγει να μιλήσει πρώτα στους γονείς.