Χρήσιμες Συμβουλές

  • Φροντίστε να είστε σταθεροί και να ενθαρρύνετε το παιδί να έρχεται τακτικά στις θεραπευτικές συνεδρίες.
  • Αντισταθείτε στην τάση να ρωτάτε το παιδί τι έγινε στη συνεδρία. Αυτό μπορεί να πιέσει το παιδί να συζητήσει κάτι το οποίο μπορεί να δυσκολεύεται ακόμα να κατανοήσει ή και να αποδεχτεί.
  • Μην ζητάτε από το παιδί να είναι “καλό και φρόνιμο” στη διάρκεια της συνεδρίας. Το παιδί πρέπει να νιώθει άνετα να εκφράσει και τα “κακά” συναισθήματα, γνωρίζοντας ότι δεν θα επικριθεί γι' αυτά.
  • Επιτρέψτε στο παιδί να έρχεται ντυμένο με παλιά ρούχα ώστε να μην αγχώνεται ότι θα λερωθεί στην περίπτωση που επιλέξει να παίξει με άμμο, πηλό, νερό ή και τέμπερες.