Ψυχολογική στήριξη

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι μια διαπροσωπική σχέση μεταξύ του θεραπευτή που διαθέτει ειδική πείρα και εκπαίδευση και του ανθρώπου που ζητά βοήθεια για να κατανοήσει την συμπεριφορά του, τον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί, τα συμπτώματά του, με απώτερο στόχο να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να σταματήσει να υποφέρει.