Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Η ατομική ψυχοθεραπεία των παιδιών είναι μία σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του θεραπευτή και του παιδιού με στόχο να διερευνηθούν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του παιδιού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί μπορεί να βοηθηθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του και να τα διαχειριστεί καλύτερα όπως και να αλλάξει πιθανές δυσπροσαρμοστικές σκέψεις και συμπεριφορές. Στην ψυχοθεραπεία του παιδιού είναι απαραίτητη η ενεργή συνεργασία των γονέων καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται το παιδί. Απώτερος στόχος της θεραπείας είναι το παίδι να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να αναγνωρίσει τις αδυναμίες του και δυνατότητές του, να βρει τρόπους να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να αξιοποιήσει θετικά το δυναμικό του ώστε να εξελιχθεί σε ένα υγιή και ώριμο ενήλικο.