Χρήσιμες Συμβουλές

  • Ενθαρρύνετε το παιδί σας να μιλήσει για οτιδήποτε το απασχολεί.
  • Ενισχύστε το παιδί να ρωτήσει και να συζητήσει ότι δεν καταλαβαίνει.
  • Η θεραπεία του παιδιού καλύπτεται από το απόρρητο ώστε το παιδί να νιώθει ότι μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα.
  • Περιμένετε την αλλαγή να έρθει προοδευτικά και όχι αμέσως.
  • Επιβραβεύστε οποιαδήποτε θετική αλλαγή του παιδιού.
  • Συζητήστε ανοιχτά όλους τους προβληματισμούς σας σχετικά με το παιδί με τον θεραπευτή του.
  • Ρωτήστε με ποιον τρόπο μπορείτε να συμβάλλετε και εσείς στη θεραπευτική διαδικασία.