Χρήσιμες Συμβουλές

  • Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία.
  • Μην λογοκρίνετε τις σκέψεις ή τις πράξεις σας. Ο ψυχολόγος έχει σαν στόχο να σας βοηθήσει και όχι να σας κρίνει.
  • Μην φοβηθείτε να εκφραστείτε ελεύθερα. Η θεραπευτική συνεδρία καλύπτεται από πλήρη εχεμύθεια.
  • Συζητήστε οτιδήποτε σας απασχολεί. Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ασήμαντα θέματα στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία.
  • Η αλλαγή έρχεται προοδευτικά μέσα από την προσωπική προσπάθεια και τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές ή συμβουλές που θα εξαφανίσουν το πρόβλημα από την μια στιγμή στην άλλη.