Συνήθεις Ερωτήσεις

 • Τι γίνεται κατά τις συνεδρίες συμβουλευτικής ;

  Κατά τις συνεδρίες συζητούνται θέματα που απασχολούν τους γονείς σε σχέση με το παιδί, παρέχονται εναλλακτικές ερμηνείες σχετικά με το πρόβλημα και προτείνονται τρόποι διαχείρισης.
 • Τι θέματα απασχολούν συνήθως τους γονείς που αναζητούν συμβουλευτική ;

  Συνήθως, οι γονείς προβληματίζονται για τον χειρισμό καταστάσεων αναφορικά με:
  • αναπτυξιακά προβλήματα των παιδιών (π.χ.: διαταραχές λόγου)
  • διαταραχή διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας
  • προβλήματα συμπεριφοράς και σχολικής προσαρμογής
  • σωματικές ασθένειες των παιδιών ή των γονέων
  • διαζύγιο-πένθος-αποχωρισμό
  • διαταραχή άγχους, ύπνου
  • διαχείριση συναισθημάτων (π.χ.: φοβίες, θυμός)

 • Γιατί είναι χρήσιμη η συμβουλευτική γονέων ;

  Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η αναγκαιότητα της πρόληψης στο επίπεδο της ψυχικής υγείας καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι πολύ απαιτητικός τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Η συμβουλευτική γονέων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί δίνει λύσεις όχι μόνο στα καθημερινά προβλήματα αλλά και στις μακροχρόνιες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει μία οικογένεια.
 • Σε ποιες άλλες περιπτώσεις συστήνεται η συμβουλευτική γονέων ;

  Κατά κανόνα, όταν προτείνεται ψυχοθεραπευτική βοήθεια σε ένα παιδί τότε χρειάζεται και οι γονείς του να βοηθηθούν - από άλλον θεραπευτή - ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια του παιδιού τους άμεσα και έμμεσα, μέσα από τις αλλαγές στις συνθήκες ζωής της οικογένειας και τη διευθέτηση τυχόν συγκρούσεων των γονέων με το παιδί ή των γονέων μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνεδρίες συμβουλευτικής, ατομικής ψυχοθεραπείας, ή θεραπείας ζεύγους – ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε οικογένειας – δεν γίνονται μεμονωμένα αλλά παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού.