Χρήσιμες Συμβουλές

  • Αφιερώστε χρόνο στο παιδί σας.
  • Αναγνωρίστε και σεβαστείτε τα χαρακτηριστικά του παιδιού σας.
  • Μάθετέ του να εκτιμά τον εαυτό του και τους άλλους.
  • Βοηθήστε το παιδί να μάθει να επικοινωνεί με τους άλλους.
  • Φροντίστε να βλέπετε το παιδί σας σαν ολοκληρωμένο άτομο και όχι μεμονωμένα σαν τον “καλό μαθητή”, τον “ικανό αθλητή”, κ.λ.π.
  • Σεβαστείτε τα ενδιαφέροντα του παιδιού, ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο της ζωής του.
  • Ενθαρρύνετε το παιδί να ενεργεί σύμφωνα με τις δικές του αρχές και όχι με στόχο να κερδίσει την αποδοχή των άλλων.
  • Επιτρέψτε στο παιδί κάποιου βαθμού ανεξαρτησία, σε συνάρτηση βέβαια με την υπευθυνότητά του.
  • Δώστε ευκαιρίες στο παιδί, καθώς μεγαλώνει, να μάθει να παίρνει υπεύθυνες αποφάσεις.
  • Φροντίστε να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις σας.