Συνήθεις Ερωτήσεις

 • Πότε θα πρέπει να συμβουλευθείτε έναν λογοθεραπευτή ;

  Όταν το παιδί σε ηλικία:
  • 1 έτους δεν επαναλαμβάνει συλλαβές
  • 18 μηνών δεν χρησιμοποιεί λέξεις
  • 2 ετών δεν εκτελεί απλές εντολές
  • 2,5 ετών δεν φτιάχνει απλές προτάσεις, λέει λιγότερες από 8-10 λέξεις, δεν κατανοεί άρνηση, ερώτηση
  • 3 ετών δεν σχηματίζει προτάσεις
  • 3-4 ετών δεν χρησιμοποιεί προθέσεις ή πληθυντικό
  • 4 ετών δυσκολεύεται να προφέρει όλα τα σύμφωνα
  • 4-5 ετών κάνει συντακτικά λάθη
  Σίγουρα η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση είναι προτιμότερες από την εδραίωση ενός προβλήματος και την εμφάνιση δευτερογενών ψυχολογικών συμπτωμάτων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η άμεση καθοδήγηση των γονιών που προβληματίζονται για το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού τους. Στην περίπτωση που δεν ζητούν βοήθεια, αφήνοντας το χρόνο να κυλήσει άσκοπα, επειδή ενδεχομένως δεν έχουν κάποιο μέτρο σύγκρισης, οι γονείς βασανίζονται από τις ανησυχίες τουςαντί να απαλλαγούν από αυτές.
 • Ποια είναι η φυσιολογική εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας ενός παιδιού ;

  6 μηνών
  • καταλαβαίνει ναι/όχι
  • αντιδράει στους ήχους (γυρίζει το κεφάλι για να εντοπίσει την πηγή τους)
  • παράγει ήχους που μοιάζουν με λέξεις

  1 έτους
  • λέει 2-3 λέξεις
  • καταλαβαίνει απλές εντολές
  • ανταποκρίνεται όταν ακούει το όνομά του/της
  • κουνάει το χέρι του/της για να χαιρετήσει

  2 ετών
  • καταλαβαίνει απλές ερωτήσεις και οδηγίες
  • χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις
  • κάνει ερωτήσεις
  • αναγνωρίζει τα μέρη του σώματος
  • ακούει ιστορίες από βιβλία με εικόνες
  • φτιάχνει προτάσεις με άρνηση (π.χ.: όχι πάω)
  • αρχίζει να σχηματίζει κάποιους πληθυντικούς

  3 ετών
  • αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα
  • ρωτάει συχνά “τι;”
  • μπορεί να πει μια ιστορία ή να μεταφέρει μια ιδέα
  • έχει λεξιλόγιο περίπου 1000 λέξεων
  • φτιάχνει προτάσεις 3-4 λέξεων
  • κατανοεί προθέσεις (π.χ.: “το παιχνίδι είναι κάτω από την καρέκλα”)
  • τραγουδάει τραγούδια
  • καταλαβαίνει τις έννοιες “νύχτα”, “μέρα”

  4 ετών
  • αναγνωρίζει βασικά σχήματα
  • ρωτάει “ποιος;”, “γιατί;”
  • χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις
  • προφέρει σωστά σχεδόν όλα τα σύμφωνα εκτός από λ/ρ/σ
  • μιλάει χωρίς σοβαρά γραμματικά και συντακτικά λάθη

  5 ετών
  • προφέρει όλα τα σύμφωνα και τα συμπλέγματά τους καθαρά (ξ/ψ/σ/τσ/στ)
  • γνωρίζει βασικές αντίθετες έννοιες (“μεγάλο”/”μικρό”, “μαλακό”/”σκληρό”)
  • αναπαράγει μια ιστορία με τη βασική της πλοκή
  • κατανοεί τις έννοιες “ίδιο”/”διαφορετικό”
  • χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις
  • κάνει ερωτήσεις για να αποκομίσει πληροφορίες
  • χρησιμοποιεί τους γραμματικούς χρόνους μέλλοντα, αόριστο, ενεστώτα

 • Γιατί είναι σημαντικό ν΄αντιμετωπισθούν άμεσα οι δυσκολίες στο λόγο και στην ομιλία ;

  Εάν το παιδί σας παρουσιάζει δυσκολίες λόγου και ομιλίας τότε θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε ένα λογοθεραπευτή για να ελεγχθεί το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού. Σε περίπτωση που παρουσιάζει καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου ή της ομιλίας του είναι σημαντικό το παιδί να βοηθηθεί άμεσα, ώστε να αποφευχθούν επιπρόσθετα προβλήματα στο γνωστικό, μαθησιακό αλλά και στο συναισθηματικό τομέα.

  Δυστυχώς, μερικοί γονείς αδρανούν ελπίζοντας ότι το παιδί τους θα ξεπεράσει μόνο του τις δυσκολίες του, καθώς μεγαλώνει και ωριμάζει. ʼλλοι πάλι, πιέζουν το παιδί τους να μιλήσει καλύτερα, γιατί νομίζουν πώς μπορούν μόνοι τους, χωρίς βοήθεια, να αντιμετωπίσουν αυτή τη δυσκολία.

  Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες, που δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους με το άμεσο ή έμμεσο περιβάλλον τους, να αισθανθούν μειονεκτικά και ενδεχομένως να απομονωθούν από τους άλλους επειδή δυσκολεύονται να εκφράσουν ή και να μοιραστούν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα συναισθήματά τους.

 • Πώς πρέπει να φερόμαστε στο άτομο που παρουσιάζει τραυλισμό ;

  Ο τραυλισμός αποτελεί φαινόμενο με περιοδικότητα. Δηλαδή κατά περιόδους μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονος και σε άλλες περιόδους το παιδί μπορεί να μην τραυλίζει καθόλου. Οι γονείς λοιπόν δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα του εφησυχασμού. Αντίθετα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον λογοθεραπευτή προτού να εδραιωθεί ο τραυλισμός σαν πρόβλημα. Ο λογοθεραπευτής θα κάνει αξιολόγηση και θα οργανώσει το θεραπευτικό πρόγραμμα. Παράλληλα θα δώσει οδηγίες στους γονείς αναφορικά με το χειρισμό του παιδιού. Επίσης, θα συνεργαστεί και με κάποιο ψυχολόγο ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα.

  Βέβαια θα πρέπει να τονισθεί ότι η δυσκολία που εμφανίζεται στη ροή της ομιλίας κατά την ηλικία μεταξύ 2,5 και 3,5 ετών θεωρείται φυσιολογική. Η συνέχιση αυτού του φαινομένου, μετά από αυτή την ηλικία, είναι που θα πρέπει να μας απασχολεί.

  Επιπλέον, οι γονείς είναι σημαντικό:
  • να δείχνουν ενδιαφέρον για το τι τους λέει το παιδί και όχι για το πως το λέει
  • να ασχοληθούν μαζί με το παιδί με δραστηριότητες που δεν δίνουν έμφαση στην ομιλία
  • να μειώσουν τις πιέσεις και τις καταστάσεις που δημιουργούν εντάσεις στο παιδί
  • να δίνουν χρόνο στο παιδί να ολοκληρώσει τα λόγια του χωρίς να το πιέζουν
  • να αποφεύγουν να του δείχνουν την δυσφορία τους όταν μιλάει

 • Σε ποιες άλλες περιπτώσεις συνιστάται η λογοθεραπεία ;

  Η έναρξη προγράμματος λογοθεραπείας συνιστάται και σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα:
  • σε παιδιά που παρουσιάζουν νευρολογικές παθήσεις, σύνδρομα, προβλήματα ακοής, σχιστίες
  • σε ενήλικες που εμφανίζουν προβλήματα άρθρωσης, φωνής, βαρηκοία, τραυλισμό, είτε μετά από εγχειρήσεις ή εγκεφαλικά επεισόδια.
  Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η λογοθεραπεία στοχεύει όχι μόνο στην αποκατάσταση του λόγου και της ομιλίας αλλά και στην καλύτερη επικοινωνία του ατόμου με το περιβάλλον του προκειμένου να αποφευχθεί η κοινωνική του περιθωριοποίηση.
 • Τι ακριβώς θα κάνει ο λογοθεραπευτής ;

  Αρχικά, ο λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει το στάδιο γλωσσικής αντίληψης και ομιλίας του παιδιού και θα χαράξει ένα πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις με τη χρησιμοποίηση εποπτικού υλικού όπως κάρτες, παιχνίδια, βιβλία, ηλεκτρονικά προγράμματα και όργανα. Κατά τη διάρκεια του αποκαταστασιακού προγράμματος, ο λογοθεραπευτής θα σας καθοδηγεί παράλληλα σε δραστηριότητες που θα έχουν σαν στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού.