Συνήθεις Ερωτήσεις

 • Γιατί είναι σημαντικός ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

  Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός ενημερώνει και βοηθά τον ενδιαφερόμενο:

  • Να ανακαλύψει ποιο επάγγελμα του ταιριάζει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του.

  • Να πληροφορηθεί για όλα τα νέα επαγγέλματα και το αντίκρυσμα τους στην αγορά εργασίας.

  • Να διαπιστώσει αν έχει πάρει την σωστή απόφαση για τις σπουδές του και να αναζητήσει εναλλακτικές επιλογές.


 • Τι ακριβώς θα κάνει ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

  Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ένας Ψυχολόγος εκπαιδευμένος στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ο οποίος έχει ως στόχο:

  • Να διερευνήσει και να κατανοήσει τις ανησυχίες του ενδιαφερόμενου, χωρίς να τον κρίνει.

  • Να τον βοηθήσει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να διερευνήσει τις επιλογές του.

  • Να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να πάρει την κατάλληλη απόφαση για το μέλλον του, έχοντας σαφή γνώση των αλλαγών τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και της αγοράς εργασίας.

 • Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε ένα Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

  Το Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού προσφέρει απαντήσεις και ενημέρωση για τη σχέση επαγγέλματος και αποκατάστασης στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα σε περίπτωση που κάποιος αισθάνεται ότι:

  • Δεν είναι σίγουρος για την επιλογή σπουδών που έχει κάνει.

  • Δεν μπορεί να πάρει μία απόφαση για το μέλλον του.

  • Δεν είναι πλήρως ενημερωμένος για τις συνθήκες εργασίας και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος που τον ενδιαφέρει.

  • Δεν έχει ενημέρωση για το πλήθος των νέων επαγγελμάτων.

  • Δεν γνωρίζει αν το επάγγελμα που τον ενδιαφέρει θα του παρέχει αποκατάσταση στην αγορά εργασίας.