Τι είναι η εργοθεραπεία

H παιδιατρική εργοθεραπεία ως επιστήμη ασχολείται με παιδιά που παρουσιάζουν αδυναμία ή δυσχέρεια σε κάποιο τομέα ανάπτυξης (αισθητικοαντιληπτικό, κινητικό, κοινωνικό, ή γνωστικό) ή μειονεκτούν στις καθημερινές δραστηριότητες (ένδυση, απόδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή, χρήση τουαλέτας).

Εάν το παιδί σας παρουσιάζει κάποιες από τις παρακάτω δυσκολίες τότε θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε έναν εργοθεραπευτή:
  • δυσκολεύεται ν' ακολουθήσει προφορικές οδηγίες
  • έχει μειωμένο μυϊκό τόνο
  • δεν μπορεί να υπολογίσει τη θέση του στο χώρο και πέφτει πάνω σε έπιπλα ή σε άλλους
  • είναι αδέξιο, πέφτει κάτω συχνά και εύκολα
  • δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί
  • εμφανίζει δυσκολίες στον ύπνο και στο φαγητό
  • σπάει συχνά τα παιχνίδια του
  • δεν παίζει με παιχνίδια της ηλικίας του
  • δεν μπορεί να συγκεντρωθεί
  • είναι υπερκινητικό και δεν μπορεί να ηρεμήσει
  • είναι πολύ ήσυχο, παθητικό και αποτραβηγμένο
  • δυσκολεύεται και δεν του αρέσει να χοροπηδάει, να κάνει κούνια, ή να ανεβαίνει σε ψηλά αντικείμενα
  • είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε οσμές, γεύσεις, θορύβους, αγγίγματα
  • δυσκολεύεται να κάνει φίλους της ίδιας ηλικίας
  • αντιπαθεί το μπάνιο, τις αγκαλιές και τα φιλιά
  • έχει μειωμένη αυτοπεποίθηση
  • δυσκολεύεται να ζωγραφίσει μέσα σε περίγραμμα
  • δυσκολεύεται να κάνει πάζλ, να κόψει με το ψαλίδι
  • χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση, σε σύγκριση με άλλα παιδιά, για να μάθει καινούργια πράγματα
  • αντιστρέφει γράμματα ή αριθμούς
  • δεν τηρεί τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ λέξεων
  • παρουσιάζει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου