• Τι ακριβώς κάνει ο εργοθεραπευτής ;

  Ο εργοθεραπευτής αξιολογεί τις ικανότητες και τις αδυναμίες του παιδιού και σχεδιάζει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού. Στόχος του είναι να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες στα παιδιά χρησιμοποιώντας ποικίλλα υλικά ή τεχνικές που αναπαριστούν τις καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου συμβολικά ή πραγματικά.
 • Τι υλικό χρησιμοποιεί ο εργοθεραπευτής ; / Τι στόχους θέτει ο εργοθεραπευτής ;

  Ο εργοθεραπευτής χρησιμοποιεί μπάλες, κορίνες, στεφάνια, δοκούς ισορροπίας, κορδόνια, κλωστές, χάντρες, ψαλίδια, χαρτιά, κηρομπογιές, δακτυλομπογιές και άλλα γραφικά μέσα για να βελτιώσει ή να καλλιεργήσει περαιτέρω την αδρή ή τη λεπτή κινητικότητα του παιδιού, την ισορροπία, τον αμφίπλευρο συντονισμό, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την προγραφή και τη γραφοκινητικότητα. Ακόμη χρησιμοποιεί εκπαιδευτικό υλικό, πάζλ, επιτραπέζια παιχνίδια, προγράμματα αποκατάστασης και άλλα για να αυξήσει τη συγκέντρωση και τη διάρκεια προσοχής ενός παιδιού προκειμένου να ολοκληρώσει την εκάστοτε δραστηριότητα, αλλά και για να προάγει την μνήμη (οπτική, ακουστική), την κατηγοριοποίηση αντικειμένων, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη διαδοχικότητα, τη στερεογνωσία και το χωροχρονικό προσανατολισμό. Επιπλέον, καλλιεργεί τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού (δυαδικές και ομαδικές σχέσεις) και οργανώνει προγράμματα για την αυτουπηρέτηση του (ντύσιμο, σίτιση, προσωπική υγιεινή, χρήση τουαλέτας) σε συνεργασία με τους γονείς.
 • Γιατί είναι σημαντική η ένταξη του παιδιού σε πρόγραμμα εργοθεραπείας ;

  Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών (πριν την ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον) αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή μετάβασή του από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Παράλληλα, συντελεί στην αποφυγή των ψυχολογικών προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η καθημερινή αποτυχία και απόρριψη που θα βίωναν αυτά τα παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι.
 • Γιατί είναι σημαντικό ένα παιδί προσχολικής ηλικίας να είναι καλό στην οπτική διάκριση ;

  Η οπτική διάκριση είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές σχήματος και μεγέθους μεταξύ διαφόρων στοιχείων. Η ικανότητα οπτικής διάκρισης μεταξύ γραμμάτων και λέξεων είναι απαραίτητη στα πρώτα βήματα στην ανάγνωση. Βέβαια, η ανεπτυγμένη οπτική διάκριση βοηθάει τον άνθρωπο και σε πολλούς άλλους τομείς καθημερινά (π.χ.: εντοπισμός ενός συγκεκριμένου προϊόντος στο σούπερ μάρκετ, εντοπισμός του εξοπλισμού / των εργαλείων που χρειάζεται για την εκτέλεση μιας εργασίας, κ.λ.π).
 • Γιατί είναι σημαντικό ένα παιδί προσχολικής ηλικίας να έχει καλή λεπτή κινητικότητα ;

  Το παιδί με καλή λεπτή κινητικότητα μπορεί να ελέγχει το μολύβι του επιδέξια. Επομένως μπορεί να δημιουργήσει ευανάγνωστα σχημάτα – γραμμάτα (δεξιότητα της γραφής). Επιπλέον, η λεπτή κινητικότητα βοηθάει στην επιτυχή ενασχόληση του ανθρώπου με πολλές άλλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (π.χ.: ένδυση, άπλωμα ρούχων, κ.λ.π).
 • Γιατί είναι απαραίτητος ο οπτικοκινητικός συντονισμός ;

  Ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι μια δεξιότητα απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση πολλών δραστηριοτήτων όπως το διάβασμα, η γραφή, η αντιγραφή, η ένδυση, η οδήγηση, και άλλες.