Έντυπα

 • ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

  Κυριακή Πουλάκη – Ευταξιοπούλου, M.Ed Ψυχοπαιδαγωγός

  Η έμφαση που προσδίνει η κοινωνία μας στη σχολική επίδοση σφραγίζει ολόκληρη τη σχολική ζωή του παιδιού. Κατά συνέπεια, οι δυσκολίες στο μαθησιακό τομέα ενδέχεται να επηρεάσουν την ψυχολογική ισορροπία του παιδιού. περισσότερα

 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

  Κυριακή Πουλάκη – Ευταξιοπούλου, M.Ed Ψυχοπαιδαγωγός

  Μερικά παιδιά εκδηλώνουν από νωρίς κάποια σημάδια ενδεικτικά ότι θα παρουσιάσουν δυσκολίες στη μάθηση. Σύμφωνα με πολλές επιστημονικές έρευνες, είναι σημαντικό να εντοπίσουμε αυτά τα παιδιά πριν την έναρξη της φοίτησής τους στο δημοτικό. Αν αυτές οι δυσκολίες ανιχνευθούν εγκαίρως και αντιμετωπισθούν, τότε το παιδί θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου με επιτυχία. περισσότερα

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ/ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

  Κυριακή Πουλάκη – Ευταξιοπούλου, M.Ed Ψυχοπαιδαγωγός

  Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες/Δυσλεξία αναφέρεται σε ανομοιογενείς δυσκολίες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία, τα μαθηματικά, την κρίση και γενικότερα την ικανότητα του παιδιού για μάθηση. Δεν οφείλονται σε αρνητικούς ψυχοπεριβαλλοντικούς παράγοντες ή σε χαμηλή νοημοσύνη. περισσότερα

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Κυριακή Πουλάκη – Ευταξιοπούλου, M.Ed Ψυχοπαιδαγωγός

  Αυτό το έντυπο δημιουργήθηκε με στόχο την επικοινωνία μας με τους γονείς και την ενημέρωση τους αναφορικά με θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν. Ελπίζουμε οι προτάσεις μας να αποδειχτούν χρήσιμες και πρακτικές στην προσπάθεια μας αυτή στηριζόμαστε και σ'εσάς, τους γονείς, και σας προτρέπουμε να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις και τις ανησυχίες σας. περισσότερα