Κατανοώντας τον αυτισμό

Ένα βίντεο για να βοηθήσει στην κατανόηση και την προσέγγιση των ατόμων με αυτισμό.


Μπορείτε να το παρακολουθήσετε αντιγράφοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtu.be/ox5G1SLUvn0