Διαταραχές Αντήχησης

Η αντήχηση αναφέρεται στον τρόπο που η ροή του αέρα για την ομιλία μορφοποιείται καθώς περνάει από τη στοματική και τη ρινική κοιλότητα. Κατά την ομιλία, ο σκοπός είναι να έχουμε καλή ροή αέρα μέσα από το στόμα για όλους τους ήχους ομιλίας, εκτός από το μ, ν, νγκ. Για να κατευθύνουμε τον αέρα μέσα από το στόμα, η μαλακή υπερώα (το πίσω μέρος του ουρανίσκου) σηκώνεται και κινείται προς το πίσω μέρος του λαιμού. Αυτή η κίνηση κλείνει την υπερωοφαρυγγική βαλβίδα (το άνοιγμα μεταξύ του στόματος και της μύτης). Σύμφωνα με τον ιστότοποChildren’s Minnesota, οι Διαταραχές Αντήχησης συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα άνοιγμα, ασυνεπής κίνηση ή εμπόδιο που αλλάζει τον τρόπο που ο αέρας κινείται μέσα στο σύστημα.

Τι προκαλεί μια Διαταραχή Αντήχησης;

Η πιο κοινή αιτία της Διαταραχής Αντήχησης είναι η υπερωιοσχιστία (σχισμένη υπερώα), αλλά παιδιά με υποβλεννογονία υπερωιοσχιστία, παιδική απραξία στην ομιλία, διογκωμένους αδένες και / ή νευρολογικές διαταραχές μπορεί επίσης να παρουσιάζουν Διαταραχές Αντήχησης.

Ποια είναι τα σημάδια της Διαταραχής Αντήχησης;

Τα σημάδια μιας Διαταραχής Αντήχησης λόγω ατελούς ή ασυνεπούς κλεισίματος της υπερωοφαρυγγικής βαλβίδας μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Υπερρινικότητα: πολύς ήχος κατά την ομιλία προέρχεται από τη μύτη.
  • Ρινική εκπομπή αέρα: αέρας διαρρέει από τη μύτη καθώς προσπαθεί να συγκεντρώσει πίεση για τους ήχων των συμφώνων.
  • Αδύναμα ή παραλειπόμενα σύμφωνα.
  • Μικρό μήκος εκφώνησης εξαιτίας της απώλειας του αέρα από τη μύτη.
  • Ρινική εκπομπή αέρα σε συγκεκριμένα φωνήματα: η απώλεια του αέρα μπορεί να ακουστεί μόνο σε λίγους ήχους (συνήθως στο σ και το ζ).

Τα σημάδια μιας Διαταραχής Αντήχησης λόγω ενός εμποδίου μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Υπορινικότητα: μειωμένη ροή αέρα μέσα από τη μύτη εξαιτίας εμποδίου στη μύτη, όπως κατά τη διάρκεια ενός σοβαρού κρυώματος.
  • Αδιέξοδη αντήχηση: η ροή του αέρα μέσα από το στόμα εμποδίζεται, συγνά από διογκωμένα κρεατάκια κι έχει ως αποτέλεσμα «πνιχτή» ομιλία.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Μια Διαταραχή Αντήχησης συχνά διαγνώσκεται από λογοθεραπευτή και / ή ωτορινολαρυγγολόγο που ειδικεύεται στα θέματα αυτά. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ο λογοθεραπευτής μπορεί να αξιολογήσει την άρθρωση του παιδιού (πώς δημιουργούνται οι ήχοι) και την αντήχηση μέσω μιας ποικιλίας δραστηριοτήτων. Βάσει των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση, ο λογοθεραπευτής μπορεί να συστήσει λογοθεραπεία και / ή παραπομπή σε ΩΡΛ που ειδικεύεται σε Διαταραχές Αντήχησης.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Συνήθως χρησιμοποιούνται δυο τρόποι αντιμετώπισης των Διαταραχών Αντήχησης.

  • Η λογοθεραπεία είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για παιδιά που έχουν δυσκολίες ομιλίας και μπορεί να είναι μια αποτελεσματική επιλογή θεραπείας για ήπιες Διαταραχές Αντήχησης. Ο στόχος της θεραπείας είναι να βοηθήσει το παιδί να μάθει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του, τα χείλη του και την υπερωοφαρυγγική βαλβίδα του σωστά.
  • Μια εγχείρηση μπορεί να προταθεί για να διορθώσει μέτρια ως σοβαρή δυσλειτουργία της υπερωοφαρυγγικής βαλβίδας. Μια εγχείρηση είναι μια μεγάλη απόφαση και δεν είναι μια «γρήγορη επισκευή». Το παιδί σας μπορεί να χρειαστεί λογοθεραπεία πριν και μετά την επέμβαση. Ο λογοθεραπευτής και ο ΩΡΛ θα συνεργαστούν με εσάς και το παιδί σας για να αποφασίσουν αν το παιδί θα ωφεληθεί από τη χειρουργική επέμβαση.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ:

https://www.childrensmn.org/references/pfs/rehabpublic/resonance-disorders.pdf