Γονική Αμέλεια

Η γονική αμέλεια συμβαίνει όταν ένας γονέας ή φροντιστής δεν παρέχει τη φροντίδα, την επίβλεψη, την τρυφερότητα και τη στήριξη που χρειάζεται για την υγεία, την ασφάλεια και την ευμάρεια του παιδιού. Η γονική αμέλεια περιλαμβάνει:

 • Σωματική παραμέληση και ανεπαρκή επίβλεψη
 • Συναισθηματική αμέλεια
 • Ιατρική αμέλεια
 • Εκπαιδευτική αμέλεια
Σωματική Αμέλεια
Τα παιδιά συχνά χρειάζονται φροντίδα για να είναι υγιή και αρκετή επίβλεψη για να είναι ασφαλή. Οι ενήλικες που φροντίζουν τα παιδιά πρέπει να παρέχουν ρούχα και τροφή. Ένα παιδί επίσης χρειάζεται μια ασφαλή, υγιή στέγη και επαρκή επίβλεψη.
 
Παραδείγματα σωματικής αμέλειας
Ο γονέας ή φροντιστής:
 • εγκαταλείπει το παιδί ή να αρνείται να αναλάβει την κηδεμονία του παιδιού που βρίσκεται στη φροντίδα του.
 • αφήνει επαναλαμβανόμενα το παιδί στη φροντίδα κάποιου άλλου για μέρες ή και εβδομάδες κάθε φορά.
 • δεν πραρέχει αρκετή υγιεινή τροφή.
 • δεν προσφέρει ρούχα που να είναι κατάλληλα για τον καιρό.
 • δεν εξασφαλίζει επαρκή προσωπική υγιεινή.
 • δεν επιβλέπει επαρκώς το παιδί.
 • αφήνει το παιδί με ακατάλληλο φροντιστή.
 • εκθέτει το παιδί σε ανασφαλείς/ανθυγιεινές συνθήκες ή περιβάλλοντα.
Συναισθηματική Αμέλεια
Τα παιδιά απαιτούν τρυφερότητα και προσοχή για να αισθάνονται ότι τα αγαπούν και τα στηρίζουν. Αν ένα παιδί παρουσιάζει σημάδια ψυχολογικής ασθένειας, πρέπει να θεραπευτεί.

Παραδείγματα συναισθηματικής αμέλειας
Ο γονέας ή φροντιστής:
 • παραβλέπει την ανάγκη του παιδιού για προσοχή, τρυφερότητα και συναισθηματική στήριξη.
 • εκθέτει το παιδί σε υπερβολική ή συχνή βία, ειδικά οικιακή βία.
 • επιτρέπει στο παιδί να χρησιμοποιεί ναρκωτικά, να χρησιμοποιεί αλκοόλ ή να εγκληματεί.
 • κρατά το παιδί απομονωμένο από φίλους και αγαπημένα άτομα.
Ιατρική Αμέλεια
Οι γονείς και οι φροντιστές οφείλουν να παρέχουν στα παιδιά την κατάλληλη θεραπεία για τραύματα και ασθένειες. Οφείλουν επίσης να παρέχουν βασική προληπτική φροντίδα, ώστε το παιδί να είναι ασφαλές και υγιές.

Παραδείγματα ιατρικής αμέλειας
Ο γονέας ή φροντιστής:
 • δεν πηγαίνει το παιδί στο νοσοκομείο ή τον κατάλληλο επαγγελματία υγείας για σοβαρές ασθένειες ή τραύματα.
 • εμποδίζει το παιδί από το να λάβει τη θεραπεία που χρειάζεται.
 • δεν παρέχει προληπτική ιατρική και οδοντιατρική φροντίδα.
 • δεν ακολουθεί τις ιατρικές συστάσεις για το παιδί.
Εκπαιδευτική Αμέλεια
Οι γονείς και τα σχολεία μοιράζονται την ευθύνη ώστε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες ακαδημαϊκής επιτυχίας. 

Παραδείγματα εκπαιδευτικής αμέλειας
Ο γονέα ή ο φροντιστής:
 • επιτρέπει στο παιδί να μην πηγαίνει στο σχολείο για πολλές μέρες.
 • δεν εγγράφει το παιδί στο σχολείο.
 • κρατά το παιδί μακριά από τις ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες που χρειάζεται.
Σημάδια Γονικής Αμέλειας
Δεν υπάρχει "καπνός χωρίς φωτιά" για τις περισσότερες περιπτώσεις γονικής αμέλειας. Ενώ ακόμη και ένα περιστατικό γονικής αμέλειας μπορεί να προκαλέσει ισόβια βλάβη σε ένα παιδί, αμέλεια συχνά απαιτεί ένα μοτίβο συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος.
 
Σημάδια στον φροντιστή
Δεν υπάρχει "τυπικός αμελής γονέας". Ωστόσο, ορισμένες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι ένας γονέας ή φροντιστής χρειάζεται βοήθεια για να φροντίσει και να προστατεύσει το παιδί που έχει στη φροντίδα του:
 • επικδεικνύει αδιαφορία ή έλλειψη ενδιαφέροντος προς το παιδί.
 • πάσχει από κατάθλιψη, απάθεια, κατάχρηση ναρκωτικών/αλκοόλ ή έχει θέματα ψυχικής υγείας.
 • αρνείται ότι το παιδί έχει προβλήματα ή κατηγορεί το παιδί για τα προβλήματα αυτά. 
 • βλέπει το παιδί αρνητικά.
 • βασίζεται στο παιδί για τη δική του φροντίδα και ευμάρεια.
Σημάδια στο παιδί
Ενώ μια μόνο ένδειξη δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει ανησυχία, τα παιδιά που βιώνουν αμέλεια συχνά δείχνουν ότι χρειάζονται βοήθεια: 
 • φοράνε ρούχα που είναι σε λάθος νούμερο, σκισμένα, βρόμικα ή ακατάλληλα για τον καιρό.
 • συχνά πεινάνε, αποθηκεύουν φαγητό, αναζητούν τροφή, ίσως επιδεικνύουν σημάδια υποσιτισμού (όπως φουσκωμένη κοιλιά, κόκαλα που προεξέχουν)
 • έχουν πολύ χαμηλό βάρος σώματος ή ύψος για την ηλικία τους.
 • είναι συχνά κουρασμένα, νυσταγμένα, ανόρεχτα.
 • έχουν θέματα προσωπικής υγιεινής, μυρίζουν δυσάρεστα.
 • μιλούν για τη φροντίδα νεότερου αδερφιού, για την έλλειψη φροντιστή στο σπίτι.
 • παρουσιάζουν προβλήματα υγείας ή οδοντιατρικά θέματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, έχουν εμβολιαστεί ελλιπώς.
 • αλητεύουν, συχνά δε μελετούν για το σχολείο, αλλάζουν συχνά σχολείο.

Ολόκληρο το άρθρο βρίσκεται εδώ:
https://www.childhelp.org/child-abuse/