Προετοιμασία για τις Εξετάσεις

Δήμητρα Καραμολέγκου, M.Sc., Ειδική Παιδαγωγός

Το εκπαιδευτικό σύστημα βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικής σκέψης. Ωστόσο, δεν τους μαθαίνει δεξιότητες μελέτης και προετοιμασίας για εξετάσεις. Έτσι, δεδομένου ότι σε λίγο καιρό οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα κληθούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις που θα καλύπτουν την ύλη σχεδόν όλης της σχολικής χρονιάς, πολλοί από αυτούς νιώθουν άγχος, αφού νιώθουν πως καλούνται να αντιμετωπίσουν κάτι χωρίς καθοδήγηση. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παράσχει στους μαθητές κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τη μελέτη, ώστε να είναι αποτελεσματική.


Δημιουργία Προγράμματος

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις απαιτεί τη δημιουργία προγράμματος μελέτης, ώστε να οργανωθεί το διάβασμα καλύτερα αλλά και να γίνει σαφές στο μαθητή ότι η προετοιμασία είναι διαχειρίσιμη και δε χρειάζεται να αγχώνεται.

Είναι απαραίτητο ο μαθητής να γνωρίζει τις ημερομηνίες των εξετάσεων και αναλυτικά την εξεταστέα ύλη, για να δημιουργήσει το πρόγραμμα μελέτης. Ένα γρήγορο ξεφύλλισμα της ύλης μπορεί να του δώσει μια ιδέα του τι θυμάται και τι θα του πάρει περισσότερο χρόνο να μελετήσει κι έτσι θα μπορέσει να καταγράψει πόσες μέρες θα χρειαστεί για να κάνει επανάληψη. Μπορεί να φτιάξει ένα γενικό πλάνο μελέτης αρχικά, όπου θα καταγράφονται οι ενότητες που θα κάνει επανάληψη κάθε μέρα, ενώ για την ημέρα πριν τις εξετάσεις μπορεί να φτιάξει ένα πιο αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα καταγράφει τις ακριβείς ώρες μελέτης, διαλειμμάτων και ξεκούρασης.

Θεμιτό είναι η επανάληψη της ύλης να ξεκινά πολύ νωρίς, ακόμη και ένα μήνα πριν τις εξετάσεις, και χαλαρά. Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία στον μαθητή να κάνει μια δεύτερη επανάληψη τις ημέρες πριν τις εξετάσεις, εστιάζοντας μόνο στα σημεία που δε θυμάται ή που τον δυσκόλεψαν.

Επανάληψη

Υπάρχει μια απλή, αλλά αποτελεσματική μέθοδος επανάληψης. που στα αγγλικά την ονομάζουν the 3 Rs: Read - Recite - Review. Με άλλα λόγια, ο μαθητής διαβάζει την ενότητα ανά χείρας και στη συνέχεια κλείνει το βιβλίο ή τις σημειώσεις του και τη λέει ή τη γράφει με δικά του λόγια. Έπειτα, ανατρέχει στο βιβλίο και βλέπει ποια τμήματα άφησε εκτός, τα οποία και ξαναδιαβάζει.

Για να διευκολύνει την επανάληψη, ο μαθητής μπορεί να σημειώσει σε κάρτες τα βασικά σημεία της ενότητας ή τα σημεία που τον δυσκολεύουν. Στις κάρτες αυτές επίσης μπορεί να σχεδιάσει σχεδιαγράμματα, πίνακες ή και εικόνες που θα τον βοηθήσουν να θυμάται τις πληροφορίες που χρειάζεται. Τις σημειώσεις αυτές μπορεί να τις συμβουλεύεται ακόμη και σε ανύποπτο χρόνο, εδραιώνοντας έτσι την ικανότητά του να τις ανακαλεί.

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό ο μαθητής να νιώθει άνετα να απευθύνεται στον καθηγητή του για διευκρινίσεις, ώστε να είναι σίγουρος ότι έχει σημειώσει όλες τις ενότητες που αποτελούν την εξεταστέα ύλη αλλά και ότι την έχει κατανοήσει.

Τέλος, αν δυο μαθήματα εξετάζονται την ίδια μέρα, καλό είναι η επανάληψη των τελευταίων ημερών να ξεκινήσει από το μάθημα που θεωρεί ο μαθητής πιο δύσκολο. Αυτό θα του δώσει την ευκαιρία να μελετήσει με λιγότερο, ει δυνατόν, άγχος το μάθημα που τον δυσκολεύει.

Δοκιμαστικό τεστ

Στο διαδίκτυο υπάρχει πλήθος διαγωνισμάτων για κάθε μάθημα και καλό θα ήταν την ημέρα πριν τις εξετάσεις να δώσει ο μαθητής ένα τέτοιο τεστ. Αυτό θα του δώσει την ικανοποίηση ότι γνωρίζει έστω και μέρος της ύλης καλά, ενώ θα εντοπίσει σημεία που ακόμη τον δυσκολεύουν.