Βιωματικό Εργαστήριο για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Ο Richard D. Lavoie δημιούργησε το βιωματικό εργαστήριο "The F.A.T. City Workshop", για να βοηθήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους όσοι βρίσκονται στο πλάι των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες να κατανοήσουν πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά αυτά.


Ο τίτλος του εργαστηρίου, "F.A.T. City", είναι τα αρχικά των λέξεων "Frustration, Anxiety, Tension", δηλαδή αγανάκτηση, άγχος και ένταση, που είναι κάποια από τα συναισθήματα που νιώθουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ενήλικοι χωρίς μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν την ένταση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτού λόγου αλλά και στην κοινωνικοποίηση.

Το βίντεο του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=hZf8mfQFz-A

Σημείωση: Επειδή το βίντεο είναι αρκετά παλιό, χρησιμοποιείται ο όρος "Learning Disabilities", ο οποίος πλέον δε θεωρείται δόκιμος. Ο όρος που χρησιμοποιούμε πλέον είναι "Learning Difficulites", δηλαδή Μαθησιακές Δυσκολίες.