Α' ΤΕΣΤ

Κυριακή Πουλάκη – Ευταξιοπούλου, Μ.Εd, Ψυχοπαιδαγωγός
Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Tα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών και σχολικής αποτυχίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και επιφέρουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι όσο πιο έγκαιρη είναι η παρέμβαση τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση και η πορεία του παιδιού.

Για το λόγο αυτό η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία προτείνει τη χορήγηση του Α' τεστ σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά πριν την έναρξη της φοίτησής τους στο σχολείο. Το Α' τεστ ελέγχει εάν το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο χωρίς δυσκολίες. Είναι το πρώτο Ελληνικό Τεστ το οποίο κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε σε ελληνικό πληθυσμό με στόχο τον προληπτικό έλεγχο της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών. Είναι εύκολο και γρήγορο στη χρήση. Η καλύτερη ηλικία χορήγησής του στο παιδί είναι από 5,2 ετών έως 6,5 ετών. Μάλιστα, κλινικές μελέτες απέδειξαν ότι έχει μεγάλο ποσοστό αξιοπιστίας.

Το κέντρο “Τέχνη του Λόγου” στελεχώνεται από θεραπευτές εξειδικευμένους στη χορήγηση του Α' τεστ. Παρέχουμε τη δυνατότητα προληπτικού ελέγχου σχολικής ετοιμότητας τόσο σε μεγάλους αριθμούς νηπίων (νηπιαγωγεία) όσο και ατομικά. Μετά την αξιολόγηση, δίνονται τα αποτελέσματα στους γονείς σε μορφή αναλυτικής αναφοράς. Έτσι οι γονείς έχουν μια πλήρη εικόνα των ικανοτήτων ή των αναγκών του παιδιού τους. Σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο καθοδηγούμε τους γονείς σε δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους ν' αναπτυχθεί σε δεξιότητες που υστερεί ή γίνεται περαιτέρω διερεύνηση των δυσκολιών του παιδιού και συστήνεται η ένταξή του σε πρόγραμμα αποκατάστασης.