Χρήσιμες Συμβουλές

  • Η συμβολή του παιδοψυχίατρου είναι καθοριστική για την καλύτερη κατανόηση αλλά και τη διάγνωση του προβλήματος.
  • Η στενή συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των γονέων συντελεί στην καλύτερη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία.
  • Η φαρμακοθεραπεία δίνεται μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητη από τον παιδοψυχίατρο και πάντα με την συναίνεση της οικογένειας.
  • Μην διστάσετε να δώσετε τις πληροφορίες που σας ζητούνται. Όσο πληρέστερη εικόνα δώσετε για το παιδί σας τόσο καλύτερα θα εκτιμηθούν οι υπάρχουσες δυσκολίες.
 

ενδιαφέρομαι για νέα άρθρα

ενδιαφέρομαι για νέα & εκδηλώσεις