Χρήσιμες Συμβουλές

  • Η συμβολή του παιδοψυχίατρου είναι καθοριστική για την καλύτερη κατανόηση αλλά και τη διάγνωση του προβλήματος.
  • Η στενή συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των γονέων συντελεί στην καλύτερη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία.
  • Η φαρμακοθεραπεία δίνεται μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητη από τον παιδοψυχίατρο και πάντα με την συναίνεση της οικογένειας.
  • Μην διστάσετε να δώσετε τις πληροφορίες που σας ζητούνται. Όσο πληρέστερη εικόνα δώσετε για το παιδί σας τόσο καλύτερα θα εκτιμηθούν οι υπάρχουσες δυσκολίες.